Danh sách Cán bộ, Giảng viên Khoa Kế toán
23/02/2017 | 13712 lượt xem
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
KHOA KẾ TOÁN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
          Thái Nguyên, ngày 20 tháng 06 năm 2020  
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHOA KẾ TOÁN 

(Kể cả kiêm nhiệm và đi nước ngoài) 

TT SL Học hàm, học vị  Họ và tên   SĐT Email Ghi chú 
I. BM KẾ TOÁN TH (16 GV+02 NN+02 KN) bmketoandn@gmail.com  
1 1 TS Đàm Phương  Lan 948.396.222 landamphuong@tueba.edu.vn PTK
989.200.188
2 2 TS Nguyễn Thị Lan   Anh 974.198.666 lananhketoantn@gmail.com TBM
3 3 ThS Thái Thị Thu   Trang 982.198.499 trang1483@gmail.com PBM
4 4 ThS Nguyễn Trọng   Nghĩa 983.201.475 nghiant.tueba@gmail.com CTCĐ
5 5 TS Nguyễn Hữu  Thu 984.792.286 huuthu.tueba@gmail.com  
6 6 ThS Nguyễn Thị Thu   Hiền 978.411.344 thuhien.tueba@gmail.com  
7 7 ThS Nguyễn Thị Thu   Huyền 915.120.879 huyenqn.kt.dhkttn@gmail.com  
8 8 TS Đào Thuý  Hằng 988.460.079 daothuyhang83@gmail.com  
9 9 ThS.NCS Hoàng Mỹ  Bình 915.300.358 myhoangbinh@gmail.com  
10 10 ThS Vũ Thị  Minh 974.522.692 Vuminh.stg@gmail.com GVK
11 11 ThS Hoàng Thị Hải  Yến  985.980.842 Yenht.tvc@gmail.com  
12 12 ThS Nguyễn Thị  Thảo 389.943.354 thaoxinhtueba@gmail.com  
13 13 ThS Khương Kiều  Trang 973.426.810 khuongkieutrang.tn@gmail.com  
14 14 ThS Giang Thị  Trang 392.221.174 giangtrang.tn@gmail.com CHT
15 15 ThS Dương Thị  Luyến 904.904.711 duongluyenkt@gmail.com  
16 16 ThS.NCS Vương T. Hương  Giang 392.683.082 vuongthihuonggiang2607.1212@gmail.com ĐH NN
17 17 ThS.NCS Nguyễn Thị Thanh  Ngà 982.411.225 Nguyenthanhngatn@gmail.com ĐH NN
18 18 ThS Phan Thanh  Vụ 913.286.938 phanthanhvudhtn@gmail.com KN
19 19 ThS.NCS Đặng Quỳnh  Trinh 916.899.882 trinhmabu@yahoo.com KN
II. BM HTTT KT (10 GV+02 NN) htttketoan.tueba@gmail.com  
20 1 TS Đỗ Thị Thu  Hằng 977.814.119 dohang.tueba@gmail.com TBM
21 2 TS Đỗ Thị Hồng  Hạnh 989.537.468 dohanhkt.sfl@tnu.edu.vn PBM
22 3 ThS Hoàng Thị  Nguyệt  986.191.213 nguyet.0811@gmail.com  
23 4 ThS Nguyễn Thị Kim  Oanh  375.998.620 nguyenkimoanh87@gmail.com  
24 5 ThS Nguyễn Thị Hường  989.876.008 Huongtn0511@gmail.com  
25 6 ThS Vũ Thị  Hòa  979.439.563 minhhoa277@gmail.com PBTLC
26 7 ThS.NCS Đặng Thị  Dịu  978.977.629 diulady@gmail.com  
915.247.299
27 8 ThS Hoàng Mai  Phương 987.189.966 maiphuong@tueba.edu.vn  
28 9 ThS.NCS Dương Thanh  Tình  975.266.789 thanhtinhtueba@gmail.com TLHSSV
29 10 TS Trần Tuấn  Anh 977.813.119 tuananhtueba@gmail.com  
30 11 ThS An Thị  Thư  983.975.911 anthu@tueba.edu.vn KN
31 12 ThS Nguyễn Thị  Hồng 912.737.262 nguyenhong7980@gmail.com KN
III. BM KIỂM TOÁN (11 GV+01 VPK) kiemtoan.tueba@gmail.com  
32 1 TS Nguyễn Phương   Thảo  988.090.796 Thaonp.tueba@gmail.com TBM
33 2 PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương  974.286.288 Thuyphuongkt.tueba@gmail.com PTK
912.551.531
34 3 ThS.NCS Nguyễn Thị  Tuân  982.910.859 Nttuantueba@gmail.com PBM
35 4 ThS.NCS Phan Thị Thái Hà  986.060.939 Thaiha.tueba@gmail.com  
36 5 ThS Nguyễn Thị Thu  Trang  989.260.126 thutrangtueba@gmail.com  
37 6 ThS Nguyễn Thị Thu  Thư  972.591.683 thuthu.tueba@gmail.com  
38 7 TS Nguyễn Thị Kim  Anh 912.997.979 kimanh7979@gmail.com SN 1973
39 8 ThS Dương Công  Hiệp 978.656.909 conghiep.tueba@gmail.com  
40 9 ThS Nguyễn Thị Ngọc  Bích 984.122.211 bichnguyen1910@gmail.com PCH
41 10 ThS Nông Thị Kim   Dung 985537268 nongdung8080@gmail.com  
42 11 ThS Nguyễn Thu  983.345.491 nguyenthuhatueba@gmail.com TLKHĐT
43 12 ThS Nguyễn Thị Mai  Hương 975.459.789 maihuong@tueba.edu.vn VPK
IV. BM KẾ TOÁN DN (17 GV) bmketoandn@gmail.com  
44 1 TS Nguyễn Thị   Nga 987.355.792 nguyennga.tueba@gmail.com TBM
45 2 ThS.NCS Thái Thị Thái   Nguyên 982.059.811 nguyentueba@gmail.com PBM
46 3 TS Ma Thị  Hường  984.796.199 huongthiem@yahoo.com.vn PTK
47 4 ThS.NCS Dương Thu   Minh 912.274.972 Minhdtketoan@gmail.com  
48 5 TS Nguyễn Thị Hồng   Yến 912.662.033 nguyenyen82.hvnh@gmail.com  
49 6 ThS.NCS Trần Thị Ngọc   Linh 918.981.166 tranngoclinh25@gmail.com  
50 7 TS Vũ Thị Quỳnh  Chi 912.998.787 vqchi.tueba@gmail.com  
51 8 ThS Dương Thị Hương   Liên 983.584.084 huonglientn@gmail.com  
52 9 ThS Đỗ Đức   Quang 985.429.688 quangtueba@gmail.com  
53 10 ThS.NCS Nguyễn Thị Hoài  Thu 978.425.253 Nguyenhoaithu2010@gmail.com  
54 11 ThS.NCS Bạch Thị  Huyên 382.934.045 bachthihuyen1988@gmail.com  
55 12 ThS Nguyễn Thị Minh  Hằng 983.230.286 nguyenminhhang232@gmail.com  
56 13 TS Trần Thị  Nhung 978.749.669 Nhungtt.tueba@gmail.com  
57 14 TS Vũ Quỳnh  Nam  967.369.678 quynhnam.tueba@gmail.com  
58 15 ThS Hà Thị Thanh  Hoa 982.067.909 hahoaktdn@gmail.com TLĐBCL
59 16 ThS Nguyễn Thu  Hằng  986.519.036 nguyenthuhang.tueba@gmail.com  
60 17 ThS.NCS Nguyễn Thị Kim Anh 973.896.712 kimanh.tueba@gmail.com SN 1985
V. VĂN PHÒNG KHOA 2.083.647.751 vpketoan.tueba@gmail.com   

                                                                           NGƯỜI LẬP 

 

 

                                                                             Nguyễn Thị Mai Hương

       

 

Video