MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD ĐANG THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TỰ KHỞI NGHIỆP KINH DOANH VÀ TỰ TẠO VIỆC LÀM
17/04/2017 | 2103 lượt xem

Video