Danh sách cán bộ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên
14/04/2017 | 5578 lượt xem

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

Địa chỉ email

1

Trần Lương Đức

Giám đốc

3647715

0912.452.001

tranluongduc@tueba.edu.vn

2

Phạm Minh Hoàng

Phó Giám đốc

 

0986.703.748

hoangpm@tueba.edu.vn

3

Nguyễn Anh Sơn

Chuyên viên

3841161

0982.308.882

tuvansinhvien@tueba.edu.vn

 

Video